Over Creative Coding Utrecht

Creative Coding Utrecht (CCU) is een initiatief gestart door Fabian van Sluijs en Carolien Teunisse. Begin 2017 startte zij de eerste van een serie meet-ups in De Stadstuin. Na de succesvolle en druk bezochte eerste edities ontwikkelden zij een plan om naast de meet-ups ook meer hands-on activiteiten te ontwikkelen.

Sinds februari 2018 opereert Creative Coding Utrecht als een stichting geleid door een bestuur bestaande uit:
Walter van den Eikhof MA – Voorzitter
Saskia Freeke MA – Secretaris
Janne de Feijter MBA – Penningmeester

Contactgegevens stichting:
Postadres: Krugerstraat 96 3531 AS Utrecht
Telefoonnummer: +31 (0)6 29578714
Mailadres: info[at]creativecodingutrecht[dot]nl
Kvk-nummer: 71113142

De stichting opereert volgens de Code Cultural Governance

Missie

Creative Coding Utrecht is een lokaal platform dat bewustwording creëert over de ‘menselijke’ maat in relatie tot technologische ontwikkelingen. Via het presenteren en stimuleren van nieuwe verbeeldingen, artistiek onderzoek en creatieve toepassingen wordt de invloed van digitale technologieën op de samenleving zichtbaar gemaakt. CCU wil met het organiseren van verschillende activiteiten, met de nadruk op maakprocessen, context bieden en thema’s ontsluiten waarmee wordt getoond hoe de maatschappij invloed kan hebben op technologische ontwikkelen. Door daarbij de focus te leggen op de stad en daarbij passende thema’s wil CCU de bewustwording op meerdere ontwikkelingsniveaus stimuleren en creative coding als interdisciplinaire artistieke discipline ontsluiten.

Als proponent van deze frontlinie van cultuurmakers biedt CCU een platform dat zich precies positioneert tussen de verschillende sectoren en creatieve disciplines die de stad Utrecht huisvest. Hiermee functioneert CCU als bruggenbouwer tussen kunst, technologie, onderzoek en ondernemerschap en biedt het de stad een ruimte waar nieuwe ideeën worden ontwikkeld niet alleen door er over te praten, maar vooral door te doen.

Naast het faciliteren van de lokale community met meetups en workshops biedt CCU ook een educatieprogramma voor het voortgezet onderwijs en biedt het met de consultancy tak services aan voor het bedrijfsleven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via info@creativecodingutrecht.nl


Visie

De nieuwe generatie kunstenaars werkt op het grensvlak van kunst, wetenschap en technologie en gebruikt informatie en communicatietechnologie als medium voor expressie. Via het doen van experimenten en het maken van prototypes dragen ze actief bij aan de ontwikkeling van de samenleving.  Met het maken van nieuwe verbeeldingen inspireren ze het publiek en verkennen ze de (artistieke) potentie van digitale productiemethodes. De werken en de interdisciplinaire maakprocessen die hieraan ten grondslag liggen hebben de kracht om antwoorden te formuleren op sociale en technologische vraagstukken die vervolgens doorontwikkeld kunnen worden tot nieuwe producten en innovatieve modellen op het gebied van onderwijs, economie en bedrijfsleven.
De initafiefnemers achter CCU zijn Fabian van Sluijs en Carolien Teunisse

Partners

CCU wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van onze vaste partners:

overige partners: